Jag arbetar med hälsa, välmående och inre växande.

 

Jag har sedan mitten av 80-talet utbildat mig i olika kroppsterapier.

Då började jag också min inre resa.

Genom utbildning, meditationer samt att jag sökt mig till stillheten i naturen har gjort

att jag idag har lärt mig känna igen signalerna från min kropp.

Jag har funnit nycklarna till mina inre rum, vilket har gett mig min inre kraft.

Vill du hitta din inre kraft?

 

Hjärtats väg

Välkommen till hjärtats väg

1

2

3

Kurs: Hitta din kraft genom hjärtats väg

Under kurshelgen delar jag med mig av min personliga resa från låg självkänsla och självförakt till självinsikt och självmedvetande. Du får med dig verktyg samt övningar och meditationer som hjälper dig på din egen inre resa.

Jag tar bl.a. upp att vara i sina egna energier, att stärka självkänslan, förlåtandeprocessen, betydelsen av tanke, ord, handling, att focusera på hjärtenergin, chakrabalansering, att kapa energiband med hjälp av ärkeänglarna mm

Pris: 1600:- för kurshelg

Pris: 800:- för en kursdag (då tar vi upp chakrabalansering, förlåtandeprocessen, en del meditationer, kapa energiband bl.a.)

 

 

 

 

Föredrag

Jag har även föredrag om att "hitta kraften genom hjärtats väg". Jag berättar då om min resa från barnet som hade dålig självkänsla och självförakt till idag när jag fått självinsikt och självmedvetande.

 

 

Vedic Art

Vedic Art innehåller 17 principer med konsten som utgångspunkt.

De första 11 principerna är en navigationskarta som du kan använda för att "hitta hem" till dig själv. Resten är speglingar av allas vårt kosmiska jag.

Ju längre du kommer i principerna desto mer handlar de om ditt förhållande till livet och stillheten i dig själv.

I Vedic Art målar du inte av någonting i det yttre, utan du närmar dig istället Naturens eget sätt att uttrycka sig. Inifrån. Att tillåta skapandet att ske av sig självt, helt naturligt och enkelt, inifrån och ut. Att måla utifrån hjärtat och öppna upp för ett större seende.

Förutom grupper tar jag även emot enskilda personer för att undervisa i Vedic Art.

Orkar man inte gå en hel kurshelg så går det att dela upp i mindre pass.

Under grundutbildningen, som oftast ligger under en lördag och söndag, så går jag igenom de första 8 principerna.

Vill man sedan gå vidare och lära sig mera i Vedic Art så är det 2 st forsättningskurser man kan gå.

 

Grundkursen kostar 1200 kr och då ingår allt material, såsom papper, färger, panåer.

Fortsättningskursen kostar 900 kr och då har man sitt eget material.

 

 

 

 

 

 

 

 

Munay-ki helg 30 nov. - 2 dec. 2018

3500 kr endast 15 platser. Anmälan till Vuxenskolan 063-123400. Bet. till Ina Utveckling swish 123-3204898.

 

En initiering för personlig transformation och medvetandehöjning. Dessa 10 riter återskapar de naturliga och kärleksfulla energierna vi alla är en del av. Dessa gåvor öppnar upp och helar över lång tid.

Vi börjar på fredag kl. 18 med introduktion och några initieringar.

Lördag från kl. 10 meditationer, initieringar, paus för lunch och fika.

Söndag från kl. 10 meditationer, fika , initieringar. Vi avslutar senast kl. 16.

Bodil kommer också att trumma under dessa dagar för att få in rätt energier.

 

Material ingår om riterna samt fika.

 

Varmt välkomna!

önskar Bodil och Ina i samarbete med Vuxenskolan.