Hjärtats väg

Välkommen till hjärtats väg

Jag arbetar med hälsa, välmående och inre växande.

 

Går du omkring med spända, låsta och värkande muskler?

Har du svårt att slappna av i en stressad vardag?

Känner du dig trött utan att veta varför?

Vill du nå större kroppsmedvetande?

Vill du nå ökad självkännedom?

1

 

 

Behandlingssession

Access bars är en energibehandling som utgår från 32 punkter på huvudet. Den här behandlingen handlar om att befria dig från fångenskapen, betingningen och begränsningarna i dina tankar, känslor och sinnesstämningar. Din kropp får en återhämtning på cellnivå och startar en läkningsprocess. Access Facelift är en energibehandling som ges främst i ansiktet men även kroppen får ta del av de över 20 olika energier som sätts igång. Behandlingen är avslappnande, föryngrande och välgörande för hela din kropp.

 

Lama Fera Healing är en mycket kraftfull buddhistisk healingteknik som låter våra celler minnas och återgå till det tillstånd, den vibration som den ursprungligen var innan vi började skapa minnen av rädslor. En fantastisk metod för att verkligen hjälpa dig själv att leva och agera enligt ditt eget Buddhamedvetande.

 

 

Atlantean Healing är utformad av Birkan Tore (www.askangels.com). En behandling med hjälp av Atlantean Healing är utformad för att balansera kroppens energier. Vi fokuserar även på att lyssna på kroppen och dess budskap för att ta reda på orsakerna som ligger bakom upplevelsen av ohälsa. Energin är mycket högfrekvent och kraftfull men det känns mjukt och lugnt när man använder healingen. Behandlingen utförs av mig som cert. terapeut och Atlantis änglar.

Atlantean Healingen fortsätter att arbeta och balansera kroppens energier under flera timmar efter behandlingen genomförts. Det gör att detinte kommer några stora känsloutbrott eller plötsliga förändringar som kan skrämma. Det centrala i intentionen för varje behandling är alltid klientens högsta bästa.

Jag delger även klienten den intuitiva guidning jag fått till mig under behandlingen.

Du ligger på behandlingsbänken påklädd och du kan bara slappna av under behandlingens gång.

 

Jag ger även Atlantean Healing på distans då ingår en kortare information vad som kommit fram vid healingen.

Pris: 500 kr för Lama Fera Healingen och Atlantean Healingen.

 

Ha tålamod på väg till läkning.

Här kommer en symbolisk bild på hur healing kan fungera.

Föreställ dig en pool med fräscht och rent vatten. Sedan kommer någon och häller färg i vattnet så det blir grumligt. Det grumliga, färgen alltså symboliserar våra blockeringar. Om man inte får tömma poolen för att fylla på med rent vatten så finns det bara ett sätt att göra det på och det är att öppna en kran i ena änden och fylla på med rent vatten och öppna en kran i andra änden för att släppa ut det gamla vattnet.

Tänk dig att du öppnar kranen och börjar processen. När du "öppnar flödet" för healingen och den nya högvibrerande energin kan börja flöda in så rör det upp gamla saker som legat på botten. Hur mycket "färg" som finns i din "pool" beror på vad du upplevt i livet och hur väl du kunnat bearbeta och släppa taget om det.

 

 

 

 

Utifrån mina utbildningar i Rosenmetoden, Taktilmassage, Regndroppstekniken (RDT), Resan, Access bars och samtalsterapi så har jag utvecklat min egen behandlingsmodell där jag intuitivt känner in vad klienten behöver utifrån dennes behov och önskemål. Vid varje behandlingstillfälle så avsätter jag tid för samtal/vägledning.

Pris: 500 kr

Pris: 350 kr för långtidssjukskrivna, arbetslösa och studerande.

 

Det går även få behandlingar enbart i Access bars, Lama Fera (buddhistisk healing) eller Atlantean Healing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Access Bars, Access Facelift, Lama Fera Healing och Atlantean Healing.